Dr. Sipos Péter ügyvéd

Dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda vezetője 1996. évben ismerkedett meg a joggal, a Budapesti Rendőr-szakközépiskolában (BRSZKI) folyt, középfokú rendőri képzés keretein belül, amely elsősorban a büntető- és szabálysértési jogra terjedt ki.

1999. évtől - 2003. esztendőig a Rendőrtiszti Főiskolán (RTF), újabb tapasztalatokat szerzett a büntető-, közigazgatási-, polgári- és büntetés-végrehajtási jogról.

2003. évtől kezdődően 2007. évig az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Jogi Karán - büntető jogi ismereteken túl - az ún. római jogi gyökerű, polgári- és gazdasági jogágakkal folytatódtak a tanulmányok.

2007. évtől kezdődő - principális ügyvéd melletti - gyakorlati területen történt munkavégzés során, az elsajátított elméleti tudás gyakorlati átültetésére került sor, elsősorban az ingatlan- és gazdasági jog, továbbá a gazdasági bűncselekmények területein.

A Budapesti Ügyvédi Kamara ügyvéd-jelölt képzésének befejezését és a szakvizsga sikeres letételét követően megalapított dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda is ezen három fő területre (ingatlan-, gazdasági és büntetőjog) orientálódott.

A belföldi kereslet kielégítésén túl, dr. Sipos Péter ügyvéd nagy hangsúlyt fektet a Magyarországra áttelepült vagy vállalkozást folytatni kívánó Európai Uniós, EGT tagállami, valamint orosz állampolgárságú külföldi személyekre is. 

Mindezen szolgáltatásai mögött egy lassan 20 éves jogászi tapasztalat áll, amelynek segítségével nemcsak a magyar, hanem Európa különböző pontjain élő más ügyfelek is rendszeresen és bizalommal fordulnak - Európa szívében - található jogi centrumához, amely az Ön jogi problémája hatékony megoldását is saját, személyes ügyeként kívánja kezelni.

Dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda Budapest
© Minden jog fenntartva.

Dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda Budapest

Tájékoztatásul közöljük, hogy az Iroda jelen honlapján elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak. A honlapot a Dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Jelen honlap a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalására figyelemmel készült.
Ügyvédi Iroda BudapestÜgyvédi Iroda Budapest