Felhasználási feltételek

Ügyvédi Irodánk az adott jogi problémára vonatkozó álláspontját, stratégiáját és jogi véleményét, kizárólag az ügy tényállásának alapos előadását, tanulmányozását és megértését követően tudja kialakítani, majd csak ezután kerül sor hivatalos ügyvédi szolgáltatás nyújtására.

Komplex jogi problémák hatékony megoldásához elengedhetetlenül szükséges az ügyhöz tartozó alapiratok rendelkezésre állása, amelynek biztosítása - általában - az Ügyfél mindenkori kötelezettsége.

Ügyvédi szolgáltatás az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvényben nevesített: jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, jogi képviselet, büntető ügyben való védelem, továbbá az ezekhez kapcsolódó letét kezelés lehet.

Ügyvédi Irodánk ajánlati kötöttségét jelen weblapon feltűntetett tartalommal kapcsolatban kizárja, ellenben az ingyenes jogi tanácsadást - jelen weblapon írt feltétel teljesülését követően - minden kedves leendő Ügyfelünk részére garantálja.

Kérjük forduljon hozzánk bizalommal !

Dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda Budapest
© Minden jog fenntartva.

Dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda Budapest

Tájékoztatásul közöljük, hogy az Iroda jelen honlapján elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak. A honlapot a Dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Jelen honlap a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalására figyelemmel készült.
Ügyvédi Iroda BudapestÜgyvédi Iroda Budapest