Relocation

=> Relocation területen, ügyvédi irodánk, különösen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

- Magyarországon tartózkodáshoz szükséges engedélyek (tartózkodási-, letelepedési engedélyek) kiállításához: jogi tanácsadás, segítségnyújtás és képviselet, különösen: Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatal előtt;

- Harmadik országbeliek magyarországi munkavállalási engedélyének kiállításához jogi segítségnyújtás, ilyen személyek üzleti terveinek összeállítása;

- Magyarországon tartózkodáshoz szükséges feltételek biztosításában segítségnyújtás, különösen: ingatlan adásvételi-, bérleti szerződések létrehozatalában közreműködés, közigazgatási engedélyek beszerzése, társadalombiztosítási jogviszony rendezése;

- Külföldi cégek Magyarországon folytatott üzleti tevékenységének végzéséhez teljes körű segítségnyújtás, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének bejegyzése érdekében jogi képviselet ellátása, adó- és egyéb jogi tanácsadás;

- Külföldi személyek magyar cégei megalapitásához, magyar cégek megvásárlásához teljes körű segítségnyújtás, kézbesítési megbízotti képviselet ellátása, székhelybiztosítás, pénzforgalmi számla megnyitása magyar pénzintézetben, cégstruktúra kialakításához jogi tanácsadás, munkavállalói szerződések létrehozatala;

- Külföldi személyek magyar ingatlanaival kapcsolatos teljes körű segítségnyújtás, ilyen személyek peres ügyeiben, ellenük folyamatban lévő büntető- és szabálysértési eljárásokban jogi képviselet ellátása, anélkül, hogy a szükséges mértéken túl Magyarországra kellene utazni !!

 

Dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda Budapest
© Minden jog fenntartva.

Dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda Budapest

Tájékoztatásul közöljük, hogy az Iroda jelen honlapján elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak. A honlapot a Dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Jelen honlap a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalására figyelemmel készült.
Ügyvédi Iroda BudapestÜgyvédi Iroda Budapest