Gazdasági jog

=> Gazdasági jog területen, irodánk, különösen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

- Gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft., Nyrt., Zrt., szövetkezet) alapításával kapcsolatos teljes körű ügyintézés, amely kiterjed a cég székhelyének biztosítására, minden szükséges okirat, szerződés megszerkesztésére, az éves ÁFA fizetéssel és a vezető tisztségviselő felelősségével kapcsolatos tanácsadásra;

- Pénzügyi vállalkozások alapítása, engedélyeztetési eljárásban jogi képviselet ellátása, teljes körű ügyintézés;

- A megalapítandó vagy már működő cég struktúrájának kialakítása, átvilágítása, a cég munkavállalóinak, megbízottjainak munka- és megbízási szerződéseinek elkészítése, módosítása;

- Vállalkozási szerződések véleményezése, megszerkesztése minden lényegesebb nemzetgazdasági ágazatban;

- Működő cégek részére teljes körű folyamatos ügyvédi szolgáltatás nyújtása, havi vagy átalánydíjas elszámolásban;

- Követeléskezelés, igényérvényesítés, továbbá hitelezők és adósok képviselete, különösen: polgári peres, csőd-, végelszámolási- vagy felszámolási eljárásokban;

- Nonprofit, közhasznú, kiemelten közhasznú jogállás bejegyzésével, módosításával kapcsolatos ügyintézés;

- Cég tagjai, cég és munkavállalói közötti jogviták orvoslása, jogi képviseletek ellátása;

- Cégben fennálló tagi részesedés, üzletrész, részvény átruházásával kapcsolatos teljes körű ügyintézés, a legfőbb szerv ülésének lebonyolitásától a tagcseréig terjedő minden lényeges kérdésben;

- Külföldi cég (pl. Gmbh., Ltd.) alapításával kapcsolatos segítségnyújtás, külföldi adórendszerek ismertetése, a magyar adórendszerrel való összehasonlítása;

- Cég képviselete kényszertörlési eljárásban;

- Civil szervezetek, Alapítványok és Egyesületek alapításával, módosításával kapcsolatos teljes körű ügyintézés.

 

 

Dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda Budapest
© Minden jog fenntartva.

Dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda Budapest

Tájékoztatásul közöljük, hogy az Iroda jelen honlapján elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak. A honlapot a Dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Jelen honlap a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalására figyelemmel készült.
Ügyvédi Iroda BudapestÜgyvédi Iroda Budapest