Büntető jog

=> Büntető- és szabálysértési jog területen, irodánk, különösen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

- Bűncselekményekkel, szabálysértésekkel, büntető- és szabálysértési (közigazgatási) eljárásokkal kapcsolatos teljes körű jogi tanácsadás;

- Büntetőeljárás minden szakaszában - Nyomozó Hatóság, Ügyészség és Bíróság előtt - terhelt védelme, sértett (magánfél) jogi képviselete, tanú érdekében eljáró ügyvédi képviselet;

- Szabálysértési- és közigazgatási eljárásban - Szabálysértési Hatóság, Ügyészség és Bíróság előtt - eljárás alá vont, illetőleg ügyfél jogi képviselete, tanú érdekében eljáró ügyvédi képviselet, továbbá közlekedési balesetekben okozó- és vétlen fél képviselete Biztosító Társaságok előtt is;

- Elítéltek büntetés-végrehajtási szakban való képviselete, illetőleg kegyelmi kérvények megszerkesztésében segítségnyújtás, illetőleg jog képviselet ellátása, különösen: Köztársaság Elnöki Hivatal előtt;

- Előzetes letartóztatásban lévő terheltek képviselete, kényszerintézkedést megszüntető kérelmek szerkesztése, jogellenes fogvatartás miatt kártalanítási eljárásban jogi képviselet;

- Strassburgi Emberjogi Bíróság előtti jogi képviselet, az Európai Emberjogi Egyezménybe ütköző állami magatartás miatti kártalanítás érdekében, különösen a per ésszerű időn belül való befejezésének tilalmába (fair trial) ütköző magatartások miatt;

- Ittas vezetéssel, illetőleg ittas vagy bódult állapotban elkövetett járművezetéssel okozatban bevont vezetői engedélyek visszaszerzése érdekében teljes körű jogi képviselet;

- Sértett "magánfél" ügyfelek, "áldozatok" bűncselekménnyel okozatban keletkezett kárai, vagyis: polgári jogi igényei érvényesitése büntetőeljárásban, jogi képviselet közvetítői (mediátori) eljárásban.

 

Dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda Budapest
© Minden jog fenntartva.

Dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda Budapest

Tájékoztatásul közöljük, hogy az Iroda jelen honlapján elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak. A honlapot a Dr. Sipos Péter Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Jelen honlap a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalására figyelemmel készült.
Ügyvédi Iroda BudapestÜgyvédi Iroda Budapest